LESY SR, š.p., Odštepný závod Topoľčianky ponúka na predaj

VIANOČNÉ STROMČEKY

na ulici Parková 6 v čase od 7.00 do 15.00 hod.

zakúpiť si ich môžete na Stredisku služieb v Topoľčiankach

k dispozícii sú: jedľa kaukazká, jedľa srienistá, borovica čierna, smrek pichľavý, smrek omorikový

bližšie informácie: 0918333584

Z histórie

Z histórie lesného hospodárenia v okolí Topoľčianok

V malebnom prírodnom prostredí horného Požitavia, na úpätí pohorí Tribeča a  Pohronského Inovca sa rozprestierajú Topoľčianky. Prvá známa písomná zmienka o tejto obci pochádza z roku 1293. Jej história je spojená so sídlom starého hradu, pevnosti a neskôr klasicistického kaštieľa, ktorý sa v roku 1924 stal letným sídlom prvého československého prezidenta T. G. Masaryka. Na majetok Habsburgovcov, ktorí boli dovtedy vlastníkmi aj okolitých lesov, bola v roku 1919 daná nútená správa štátu. V marci 1920 bola vytvorená Štátna lesná správa v Topoľčiankach, ale zoštátnenie celého majetku bolo právne potvrdené až zákonom 351 v auguste 1921. Práve tento dátum sa traduje ako dátum vzniku Štátnych lesov v Topoľčiankach. Ich hlavným zameraním bolo v tom čase, okrem ťažby a pestovania lesa, práve poľovníctvo zamerané na chov a lov zvery, vo Veľkej a Malej zvernici. Poľovnícky zámok bol odovzdaný  do správy štátnych lesov. Slúžil na ubytovanie  pre významných poľovníckych  hostí prezidenta a vlády Československej republiky.. V období keď sa Topoľčianky stali letným sídlom prezidenta, začala sa aj tradícia diplomatických poľovačiek na diviaky, ktorá trvala až do roku 1990. Štátne lesy v Topoľčiankach prešli v období po druhej svetovej vojne viacerými organizačnými zmenami. Dňa 1.1. 1956 sa Štátne lesy v Topoľčiankach stali samostatným podnikom, s názvom Správa lesov Topoľčianky. Podnik trval so zmenami názvu až  do roku 1994. Vtedy bol zaradený do organizačnej štruktúry Západoslovenských štátnych lesov š .p. v Bratislave, ako Odštepný závod Topoľčianky. Po piatich rokoch, v roku 1999,  sa Odštepný závod Topoľčianky stal súčasťou novovytvoreného štátneho podniku LESY Slovenskej republiky š .p., so sídlom v Banskej Bystrici.