KONTAKT

 

LESY SR š.p. Banská Bystrica

Odštepný závod Topoľčianky

Stredisko služieb

Parková 4

951 93 Topoľčianky

e-mail: topolcianky@lesy.sk

tel.: +421 918 333 584,


Otváracie hodiny:

Po-Pi 07:00-14:30


Oznámenie o uzatvorení Zubrej zvernice v Topoľčiankach pre verejnosť v čase od 10.9. do 26.9.2018.

Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky ako správcovi Zubrej zvernice bol dňa 30.8.2018 doručený list obce Lovce zo dňa 23.8.2018 , ktorým obec okrem iného upovedomuje o úplnej uzávere miestnej komunikácie v obci Lovce (cesta vedľa družstva smerom do Zubrej zvernice) v čase od 10.9. do 26.9.2018 z dôvodu jej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že pri inom vstupe do Zubrej zvernice nie je možné zabezpečiť bezpečnosť jej návštevníkov, bude Zubria zvernice v uvedenom čase pre verejnosť uzatvorená

Predaj vína

Pestovanie vínnej révy a výroba vína

Každého návštevníka Topoľčianok, ale aj kolegov z iných OZ, prekvapí informácia, že Odštepný závod Topoľčianky je producentom vlastných vín najvyššej kvality.  OZ Topoľčianky obhospodaruje vinohrady na výmere 3,42 ha. Vinohrady  prešli v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou, najmä druhovej skladby pestovaných odrôd vínnej révy. Bola zmodernizovaná aj vlastná pivnica, kde sa hrozno z vlastných viníc aj  spracováva. Po úplnom dokončení rekonštrukcie vinohradu a dobrej úrode   sa predpokladá produkcia 10 až 13 tis. litrov vína. Množstvo ocenení z rôznych vinárskych  súťaží a aj zväčšujúci sa  záujem  verejnosti o kvalitné vína, inšpiroval Odštepný závod Topoľčianky  aj k prevádzkovaniu vlastnej predajne vína. Tak sa produkcia veľmi kvalitného vína, pôvodne určená len pre vnútorné  potreby podniku LESY SR, š. p. dostala aj do povedomia  širokej skupiny milovníkov kvalitného vína.


Predaj vína - fľaškované

Druhy:

  • biele - Rizling rínsky , Rulandské biele, Veltlín zelený, Chardonnay
  • červené - Alibernet, Cabernet sauvignon
  • ružové - Cabernet sauvignon rose
  • barrique - Alibernet, Cabernet sauvignon


CENNÍK VÍNA platný od 15.6.2016