KONTAKT


LESY SR š.p. Banská Bystrica

Odštepný závod Topoľčianky

Stredisko služieb

Parková 4

951 93 Topoľčianky

e-mail: topolcianky@lesy.sk

tel.: +421 918 333 584,


Otváracie hodiny:

Po-Pi 07:00-14:30


Oznámenie o uzatvorení Zubrej zvernice v Topoľčiankach pre verejnosť v čase od 10.9. do 26.9.2018.

Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky ako správcovi Zubrej zvernice bol dňa 30.8.2018 doručený list obce Lovce zo dňa 23.8.2018 , ktorým obec okrem iného upovedomuje o úplnej uzávere miestnej komunikácie v obci Lovce (cesta vedľa družstva smerom do Zubrej zvernice) v čase od 10.9. do 26.9.2018 z dôvodu jej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že pri inom vstupe do Zubrej zvernice nie je možné zabezpečiť bezpečnosť jej návštevníkov, bude Zubria zvernice v uvedenom čase pre verejnosť uzatvorená