Základné informácie

Katastrálna výmera 244 529 ha

Lesnatosť 29,13 %

Drevinové zloženie:

14% ihličnaté, 86% listnaté

Výmera lesných pozemkov v užívaní 71 235 ha

Ročná obnova 153 ha

Ročný objem ťažby 322 100 m3


Významné chránené celky:

CHKO Ponitrie

CHKO Štiavnické vrchy

CHVÚ Tribeč