KONTAKT


LESY SR š.p. Banská Bystrica

Odštepný závod Topoľčianky

Stredisko služieb

Parková 4A

951 93 Topoľčianky

e-mail: topolcianky@lesy.sk

tel.: +421 918 335 917,


Otváracie hodiny:


február – august

len piatok 8,00 - 14,30 hod.


september – január

Po-Pi 8,00 - 14,30 hod.
Oznámenie o uzatvorení Zubrej zvernice v Topoľčiankach pre verejnosť v čase od 10.9. do 26.9.2018.

Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky ako správcovi Zubrej zvernice bol dňa 30.8.2018 doručený list obce Lovce zo dňa 23.8.2018 , ktorým obec okrem iného upovedomuje o úplnej uzávere miestnej komunikácie v obci Lovce (cesta vedľa družstva smerom do Zubrej zvernice) v čase od 10.9. do 26.9.2018 z dôvodu jej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že pri inom vstupe do Zubrej zvernice nie je možné zabezpečiť bezpečnosť jej návštevníkov, bude Zubria zvernice v uvedenom čase pre verejnosť uzatvorená

Mäso zo zveriny

Zverina z Karpatských lesov

Predaj hlboko mrazenej zveriny z voľne žijúcej zveri

Druhy zveriny:

 • Srnčia
 • Jelenia
 • Dančia
 • Muflónia
 • Diviačia

Druhy mäsa:

 • sviečková bez kosti
 • chrbát bez kosti
 • stehno bez kosti
 • lopatka bez kosti
 • orez špeciál - guláš
 • bok s kosťou – ragú
 • krkovica bez kosti - len diviačia


CENNÍK VÝROBKOV ZO ZVERINY PLATNÝ OD 1.12.2016