KONTAKT


LESY SR štátny podnik,

organizačná zložka OZ Tribeč


Stredisko služieb

Parková 4A

951 93 Topoľčianky

e-mail: topolcianky@lesy.sk

tel.: +421 918 335 917,


Otváracie hodiny:


február – august

len piatok 8,00 - 14,30 hod.


september – január

Po-Pi 8,00 - 14,30 hod.
‼️ZUBRIA ZVERNICA OTVORENÁ‼️

????Zvernica je otvorená v obmedzenom režime. Vstup len od záchytného parkoviska od obce Lovce.

????Náučný chodník je do odvolania uzavretý z preventívnych opatrení voči africkému moru ošípaných u diviačej zveri.

????Zubre môžete vidieť v centrálnej časti pri bufete a z vyhliadky nad senníkom.

????Časy kŕmenia sú o 9:00 a 14:00 hod.

!!! POZOR!!! ZÁKAZ VSTUPU DO LESOV


Milí návštevníci, Okresný úrad Nitra vydal dňa 25.3.2024 zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu zvýšeného výskytu Afrického moru ošípaných u diviačej zveri

 • - v poľovnom revíri Breziny, v katastrálnych územiach Hosťovce, Lovce, Žikava a Topoľčianky
 • - v poľovnom revíri Čelár, v katastrálnych územiach Hostie, Jedľové Kostoľany
 • - v poľovnom revíri Veľká zvernica, v katastrálnych územiach Hosťovce, Lovce, Žikava, Topoľčianky, Hostie, Jedľové Kostoľany.

Z dôvodu nepriaznivej veterinárnej situácie a možného ďalšieho šírenia nákazlivej choroby Afrického moru ošípaných, je OU Nitra, toho názoru, že voľnočasové turistické aktivity širokej verejnosti musia v uvedenom období ustúpiť pred rizikami vzniku hospodárskych a enviromentálnych škôd. Mapy poľovných revírov sú voľne prístupné na stránke Informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva.

https://www.topolcianky.sk/evt_file.php?file=12282 

Mäso zo zveriny

Zverina z Karpatských lesov

Predaj hlboko mrazenej zveriny z voľne žijúcej zveri

Druhy zveriny:

 • Srnčia
 • Jelenia
 • Dančia
 • Muflónia
 • Diviačia

Druhy mäsa:

 • sviečková bez kosti
 • chrbát bez kosti
 • stehno bez kosti
 • lopatka bez kosti
 • orez špeciál - guláš
 • bok s kosťou – ragú
 • krkovica bez kosti - len diviačia


CENNÍK VÝROBKOV ZO ZVERINY PLATNÝ OD 28.11.2022