LESY SR, š.p., Odštepný závod Topoľčianky ponúka na predaj

VIANOČNÉ STROMČEKY

na ulici Parková 6 v čase od 7.00 do 15.00 hod.

zakúpiť si ich môžete na Stredisku služieb v Topoľčiankach

k dispozícii sú: jedľa kaukazká, jedľa srienistá, borovica čierna, smrek pichľavý, smrek omorikový

bližšie informácie: 0918333584

Poľovníctvo

Poľovnícke revíry Odštepného závodu v Topoľčiankach, Malá a Veľká zvernica sa rozprestierajú na ploche 11 867 ha. Sú určené na chov jelenej, danielej, muflonej, srnčej a diviačej zvery. Poľovníctvo je zamerané najmä na chov trofejovej zvery. Organizovanie individuálnych poľovačiek a odborné doprovody poľovníckych hostí  sa stali neodmysliteľnou súčasťou života pracovníkov Lesných správ Topoľčianky, Hrušov a Skýcov. Významnou ponukou pre poľovníkov je aj organizovanie spoločných poľovačiek na diviačiu zver s bohatými výradmi. Na ubytovanie poľovných hostí slúžia vlastné chaty, ktoré prešli rekonštrukciami a prispievajú tak ku spokojnosti a pohodliu hostí. Vo Veľkej zvernici bol ulovený jeleň, ktorého trofej získala 223,53 bodov C.I.C., daniel 202,22 bodov C.I.C., muflón, ktorého rohy boli ohodnotené na 230,00 bodov C.I.C. a diviak s bodovou hodnotou trofeje 124,00 C.I.C..