Zubria zvernica

KONTAKT

LESY SR š.p. Banská Bystrica

Odštepný závod Topoľčianky

Parková 7

951 93 Topoľčianky

e-mail: topolcianky@lesy.sk

tel.: +421 37 285 80 09


Otváracie hodiny:

Denne od 09:00-17:00

Čas kŕmenia:

9:00 a 14:00

S ohľadom na všeobecne záväzné opatrenia prijaté na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2

sa termín otvorenia sezóny

v Zubrej zvernici odkladá na neurčito.

Mapa