Zubria zvernica

KONTAKT

LESY SR š.p. Banská Bystrica

Odštepný závod Topoľčianky

Parková 7

951 93 Topoľčianky

e-mail: topolcianky@lesy.sk

tel.: +421 915 899 911


Otváracie hodiny:

Denne od 09:00-17:00

Čas kŕmenia:

9:00 a 14:00

DŇA 28.7.2017

BUDE ZUBRIA ZVERNICA Z TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝCH PRÍČIN

ZATVORENÁ.

Mapa