Zubria zvernica

KONTAKT

LESY SR š.p. Banská Bystrica

Odštepný závod Topoľčianky

Parková 7

951 93 Topoľčianky

e-mail: topolcianky@lesy.sk

tel.: +421 37 285 80 09


Otváracie hodiny:

Denne od 09:00-17:00

Čas kŕmenia:

9:00 a 14:00

Zubria zvernica bude otvorená od piatka 15.5.2020


Prosíme návštevníkov o dodržiavanie opatrení vyplývajúcich z aktuálne platných všeobecne záväzných predpisov prijatých na zabránenie šírenia vírusu SARS-CoV-2 ako i inštrukcií personálu zvernice.

Ďakujeme.

Mapa