Poľovníctvo

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč obhospodaruje 12 poľovných revírov. V šiestich poľovných revíroch je odlov riešený predaným odstrelom a šesť poľovných revírov je v réžiji. Výmera režijných poľovných revírov je 25 891 ha a výmera poľovných revírov s predaným odstrelom je 15 007 ha. OZ Tribeč spolu poľovnícky obhospodaruje takmer 41 000 ha. Sú určené na chov jelenej, danielej, muflónej, srnčej a diviačej zveri. Poľovníctvo je zamerané najmä na chov trofejovej zveri. Organizovanie individuálnych poľovačiek a odborné doprovody poľovníckych hostí sa stali neodmysliteľnou súčasťou života zamestnancov OZ Tribeč. Významnou ponukou pre poľovníkov je aj organizovanie spoločných poľovačiek na diviačiu zver s bohatými výradmi. Na ubytovanie poľovných hostí slúžia vlastné chaty, ktoré prešli rekonštrukciami a prispievajú tak ku spokojnosti a pohodliu hostí. Lov v našich poľovných revíroch ma vysoký kredit nielen na domácej ale aj zahraničnej scéne. Výsledky trofejovej kvality a kvantity hovoria za všetko. V poľovných revíroch OZ Tribeč boli ulovené impozantné trofeje ako jeleň, ktorého trofej získala 244,31 bodov C.I.C., daniel 202,22 bodov C.I.C., muflón, ktorého rohy boli ohodnotené na 230,00 bodov C.I.C. a diviak s bodovou hodnotou trofeje 124,00 C.I.C.


AdmirorGallery 3.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.